Strašák jménem exekuce

22. prosinec 2019
4 min

Slůvko exekuce vyvolává téměř v každém z nás pocity nejistoty a strachu. Je to přirozené. Odstrašujících případů existuje víc než dost. Ale pamatujte – k exekuci nikdy nedojde bez vašeho vědomí a možnosti jejího odvrácení. Co to vlastně exekuce znamená, jaké má formy a jak se jí co nejdříve vyhnout? Poradíme vám.

Co je to exekuce a jak k ní dochází?

Exekuce je způsob, kterým lze přimět dlužníka k tomu, aby uhradil své závazky. Děje se tak v situaci, kdy navzdory tomu, že tak neučinil dobrovolně ani po tom, co mu tuto povinnost uložil soud v soudním řízení. Věřitel, tedy ten, komu dlužník dluží, se na exekutora má právo obrátit až poté, co v ruce drží exekuční titul, nejčastěji soudní rozhodnutí.

Exekuci tedy předchází dvě soudní řízení. V prvním se soud zaobírá otázkou, zda oprávněný dluh existuje. Pokud ano, stanoví datum, do kterého musí být uhrazen. Podmínkou započnutí druhého kola je nezaplacení dluhu do stanovené lhůty. V tomto případě může věřitel žádat soud o nařízení exekuce.

Exekutor pak vykonává rozhodnutí soudu a neposuzuje, zda dlužník má dlužnou částku opravdu zaplatit. Hledá pouze ten nejefektivnější způsob, jak dluh v co nejrychlejší době zaplatit. Všechny konkrétní informace o dalším postupu exekuce se dozvíte také v našem článku Exekuce krok za krokem.

Několik tváří exekuce

Mnozí se mylně domnívají, že exekuce znamená náhlý zvonek u dveří, kdy několik zaměstnanců exekutorského úřadu převezme vaše drahocennosti a bez slova odchází pryč. Exekuce má však mnohem více podob.

Při exekuci srážkou z účtu je z bankovního účtu věřitele odebrána částka, která náleží zaplacení dluhu. Pokud není částka na účtu dostatečná, stahuje se také z účtu manželů. Exekuce srážkou ze mzdy je nástroj, při kterém se domluví exekutor přímo s vaším zaměstnavatelem na tom, že část vašeho platu bude v jeho prospěch rovnou strhávána při každé výplatě. To samé může platit pro exekuci na přikázání úhrady z penzijního připojištění nebo dalších produktů finančního trhu. Exekucí na nemovitost získává exekutor právo na zpeněžení nejdříve těch nemovitostí, ve kterých dlužník s rodinou nebydlí. Pokud však na úhradu nestačí, musí exekutor sáhnout i na obydlí, ve kterém dlužník přebývá. Tyto nemovitosti může zařadit do dražby, ale nesmí je vydražit za cenu nižší než 70 % její tržní hodnoty. Z důvodu vymáhání výživného na dítě může soud udělit také exekuci na pozastavení řidičského oprávnění.

Jak se exekucím vyhnout?

Nejdůležitější je komunikovat se svými věřiteli. Pokud obdržíte upomínku, kterou nemůžete zaplatit, domluvte si splátkový kalendář nebo jiné datum, do kterého platbu vykonáte. I ve zdánlivě neřešitelných situacích se můžete obrátit na spolehlivého poradce, který vám z problémů pomůže. Ve Zpasti.cz fungujeme na principu diskrétní analýzy situace, navržení nejlepšího řešení a následného konání co nejdříve. Třeba pomocí výkupu nemovitostí tak, abyste měli peníze dostupné do 48 hodin. Při předcházení exekucím také dbejte na to, abyste si důsledně přebírali poštu. Rozhodnutí soudu se totiž považuje za doručené, i když si jej nikdy nepřevezmete, protože se třeba na adresu svého trvalého bydliště moc nevracíte.