Víte, co je a jaký má průběh mobiliární exekuce v roce 2024?

17. červenec 2023
5 min

Bojíte se zabavení majetku při exekuci? Právě to se totiž skrývá za pojmem mobiliární exekuce. Jde často o nejzazší způsob, jaký může využít exekutor k získání peněz na splacení dluhu. Zjistěte podrobně, co je a jaký průběh má mobiliární exekuce v roce 2023. V článku se také dozvíte, jak se jí vyhnout nebo jak zachránit neprávem zabavené věci.

Co je mobiliární exekuce?

Mobiliární exekuce je část exekuce, ve které vám exekutor zabaví a následně prodá majetek v dražbě. Výtěžek z dražby jde následně na úhradu vašich dluhů. Jde tedy o pojmenování jednoho ze způsobů, jakým od vás v exekuci (více o exekuci v článku Exekuce: kompletní průvodce) vymáhá exekutor finance na platbu dluhu.

Kdy exekutor může sáhnout k mobiliární exekuci?

Mobiliární exekuce patří k nejsložitějším způsobům získávání financí na zaplacení dluhu, proto k ní exekutor sahá zpravidla pouze v případě, kdy nelze finance k zaplacení dlužné částky získat z bankovních účtů nebo srážkami ze mzdy.

Uskutečnění mobiliární exekuce navíc brání, když patříte k tzv. „zranitelným osobám“ – vaše exekuce vznikla před dosažením plnoletosti, jste důchodci s důchodem pod hranicí minimální mzdy nebo invalidní důchodci ve druhém a třetím stupni invalidity. V takovém případě u vás může exekutor zpeněžit pouze luxusnější věci neodpovídající obvyklým majetkovým poměrům.

Exekutor také nemůže přistoupit k mobiliární exekuci, pokud ji již dělá jiný exekutor. Tuto skutečnost si musí exekutor ověřit v rejstříku zahájených exekucí.

Co všechno vám exekutor může při mobiliární exekuci zabavit?

Během mobiliární exekuci vám (dlužníkovi) může exekutor zabavit téměř veškerý majetek, o kterém si myslí, že ho vlastníte. Za tímto účelem si dokáže sjednat vstup kamkoliv, kde by se tento majetek mohl nacházet. Mobiliární exekuci navíc předem neoznamuje, abyste nemohli svůj majetek odvést.

Do prostorů se může dostat i bez souhlasu a přítomnosti jejich majitele. K tomu mu může pomoci zámečník a policie. Pokud se pak v těchto prostorách nachází i majetek, který není dlužníka, jeho vlastníci musí dokázat, že ho opravdu vlastní. V opačném případě ho exekutor zabaví a později vydraží. Naštěstí jsou zde i zákony, která zabavování majetku omezují.

Exekutor vám ze zákona nesmí zabavit tyto věci:

 • Běžné oblečení,
 • Hotovost do výše dvojnásobku životního minima (pro rok 2024 je to 9 720 Kč),
 • Obvykle vybavení domácnosti (trouba, stůl, židle, lednička, sporák apod.),
 • Věci, které využíváte k výkonu práce,
 • Zdravotnické potřeby a léky,
 • Náboženskou a studijní literaturu a školní potřeby,
 • Domácí mazlíčky,
 • Osobní fotografie, korespondenci a zvukové a obrazové záznamy,
 • Snubní prsteny,
 • Dětské hračky.

Více jsme o tom psali již ve článku Co vám nesmí exekutor zabavit.

zabavení exekuce

Jak zachránit neoprávněně zabavený majetek?

Do soupisu se samozřejmě mohou dostat i věci, které nejsou dlužníka. Jejich vlastník má ze zákona lhůtu 30 dnů, během které může zažádat o jejich vyškrtnutí ze soupisu u příslušného exekutorského úřadu. Svou žádost ale musí doložit nějakým dokladem – fakturou, účtenkou nebo třeba potvrzením o platbě kartou či bankovním převodem za danou věc.

Exekutor má následně 15 dní od doručení žádosti k rozhodnutí o vyškrtnutí dané věci ze soupisu. Při vyškrtnutí musí následně danou věc bez odkladu vrátit žadateli. Exekutor ale může vyškrtnout věc ze soupisu i tehdy, když s tím souhlasí věřitel.

Jak probíhá mobiliární exekuce?

Mobiliární exekuce má jako součást exekuce jen několik málo samostatných fází, patří sem hlavně zhotovení soupisu movitých věcí, odvoz věcí do skladu a jejich prodej v dražbě. Pojďme se na ně podívat podrobně.

 1. Vstup do prostor dlužníka – Exekutor nejprve přijde do míst, kde se domnívá, že se nachází majetek dlužníka, a zajistí si vstup.
 2. Soupis movitých věcí – Exekutor dále v místě exekuce udělá soupis movitých věcí, přičemž sepsané věci označí žlutou nálepkou s nápisem „exekučně zabaveno“.
 3. Odvezení věcí do skladu – Po vykonání soupisu movitých věcí exekutor odveze sepsané věci do svého skladu. Často ale věci nechává na místě, čímž na dlužníka vyvíjí psychologický nátlak, aby co nejrychleji zaplatil dluh. Jak soupis, tak zabavování věcí musí exekutor ze zákona zachytit na kameru, o čemž dlužníka předem informuje.
 4. Dražba – Všechny věci, které exekutor dal na soupisku movitých věcí, jsou 30 dní od výkonu soudního rozhodnutí vydražené. Před tím je samozřejmě soudem ještě stanovena jejich hodnota.
 5. Umoření dluhu – Získané peníze exekutor použije k umoření dluhu.

Pokud chcete vědět, jak probíhá exekuce jako celek, dočtete se o tom v článku Jak probíhá exekuce.

průběh mobiliární exekuce

Jak zabránit mobiliární exekuci?

Mobiliární exekuci samozřejmě můžete odvrátit jako klasickou exekuci (více ve článku Jak zastavit exekuci) zaplacením dluhu nebo třeba prodejem majetku a následným zaplacením dluhu. Poslední možnost je výhodná zejména v situaci, kdy splňujete podmínky, za kterých by mohla být mobiliární exekuce uplatněna. Během mobiliární exekuce již totiž věci nemůžete prodávat a v dražbě za ně obvykle dostanete jen pakatel.

Výhodné je tedy se před samotným zabavením pokusit dražší věci rozprodat, v případě velkého dluhu a hrozby i zabavení nemovitosti se pokusit prodat i tu. Získáte tak mnohem více peněz, a hlavně šanci zbavit se kompletně celé exekuce. Více jsme o tom psali třeba i ve článku Jak prodat nemovitost v exekuci.

Dalším řešením je i dobrovolné měsíční splácení 1 500 až 7 000 Kč ze svého životního minima v závislosti na výši příjmů. Tato možnost existuje jen v případě, kdy jsou movité věci maximálně v hodnotě 54 tisíc Kč.

Chcete se dozvědět více o mobiliární exekuci nebo třeba pomoci s prodejem nemovitosti? Ozvěte se!