Co vám exekutor nesmí zabavit

21. prosinec 2019
8 min

Poslední aktualizace: 1. 2. 2024

Zvládnout exekuci se vztyčenou hlavou je výzva. Nezapomínejte ale, že i exekuční vymáhání se řídí jistými pravidly. Co vám exekutor může a nesmí zabavit se řídí kromě jiného exekučním řádem. Pojďte si nastudovat práva, abyste se cítili mnohem pevněji v kramflecích.

V exekuci je v ČR 648 tisíc lidí

Do finančních problémů se může v dnešní době velmi snadno dostat téměř každý. Dokládá to i skutečnost, že je u nás téměř 648 tisíc lidí v exekuci. Pokud své dluhy nedokážete nebo nechcete splatit v mimosoudním ani v soudním řízení, lehce se tedy stane, že na vás věřitel pošle exekuci. Více o exekuci v článku Exekuce: vše, co potřebujete vědět.

Exekuce je sice nepříjemná situace, ale zvládnete ji mnohem lépe, pokud budete znát seznam nezabavitelných věcí, na které exekutor při řízení nesmí sáhnout.

Co vám exekutor nesmí zabavit?

Poslední novela zákona z roku 2016 pro exekutory zpřísnila pravidla a zároveň poskytla určitou základní ochranu dlužníkovi. Ukládá, že exekutor nesmí zabavovat věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování svých potřeb a potřeb své rodiny, k plnění svých pracovních úkolů, nebo věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Seznam věcí, které vám exekutor nesmí zabavit:

 • běžné oděvní součásti
 • obvyklé vybavení domácnosti (hlavně postel, stůl, židle v počtu obyvatel domácnosti, kuchyňská linka, nádobí a kuchyňské nářadí, sporák, vytápěcí těleso, jedna lednice, jedna pračka (pokud je v domácnosti dítě), ložní prádlo, přikrývky, pokud jsou ovšem v hodnotě nepřesahující obvyklou hodnotu vybavení)
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje z důvodu své nemoci nebo tělesné vady
 • potřeby, které členové rodiny využívají ke studiu nebo k výkonu svého povolání
 • hotovost do dvojnásobku životního minima, v současnosti je to 9 720 Kč pro jednu dospělou osobu
 • studijní a náboženská literatura
 • dětské hračky
 • zvířata, která dlužník nechová k účelům hospodářského efektu a slouží jako společník
 • písemnosti osobní povahy, fotografie a zvukové nebo obrazové záznamy
 • snubní prsteny, svatební šaty, hodinky s osobním věnováním od blízké osoby, diplomy, medaile apod.

Co může exekutor zabavit v roce 2024?

Exekutor může zabavit vše, co nepatří mezi nezbytné věci, které dlužník potřebuje k uspokojování sebe a své rodiny nebo k práci. Může tedy zabavit třeba televizi, sedací soupravu, nástěnné hodiny, noční stolek, skříň apod. Zůstává ale spoustu sporných případů. Pojďme se na některé z nich podívat jednotlivě.

Může exekutor zabavit počítač?

Exekutor může zabavit počítač. Výjimkou jsou případy, kdy ho používáte k práci nebo ho používáte jako učební pomůcku. Je vždy ale na exekutorovi, jestli počítač jako studijní pomůcku uzná.

Výjimkou by též mohlo být i to, když počítač obsahuje osobní zvukové nebo obrazové záznamy, které se týkají dlužníka nebo jeho rodiny, a nelze je převést na jiný datový nosič. Také v tomto případě ho exekutor nemůže zabavit.

Může exekutor zabavit mobil?

Exekutor samozřejmě může zabavit mobil. Ale jsou zde opět výjimky. Nemůže ho zabavit, pokud ho nutně potřebujete k plnění svých pracovních povinností nebo k uspokojování hmotných potřeb. Nemůže vám ho zabavit ani tehdy, když s ním nahráváte počínání exekutorů při zabavování. Může se ale stát, že pokud je mobil luxusní, může vám ho zabavit s odůvodněním, že si za jeho prodej můžete pořídit levnější.

Může exekutor zabavit auto?

Exekutor může zabavit auto a prodat ho v dražbě. Žádná výjimka, která by se týkala automobilu jako nutného prostředku pro dojíždění do práce v zákoně není. Pokud ale třeba máte zdravotní problémy a auto potřebujete pro přemísťování, je možné ho klasifikovat jako zdravotnickou potřebu.

Může exekutor zabavit televizi?

Exekutor může zabavit televizi. Tu totiž nelze klasifikovat jako cokoliv, co potřebujete ke studiu či vykonávání pracovních potřeb apod.

Může exekutor zablokovat účet?

Exekutor může zablokovat jeden nebo více vašich účtů. Tento způsob exekuce patří mezi jednu z nejběžnějších metod vymáhání dluhu a může trvat klidně i několik let, minimálně vždy alespoň jeden měsíc.

Exekutor může zablokovat i účet manžela nebo manželky, pokud pohledávka vznikla během manželství. Nemůže ale zablokovat účet dítěte.

Ze zákona si ale můžete ze svého účtu vybrat částku ve výši trojnásobku životního minima, tj. 14 580 Kč.

vzít peníze

Může exekutor vzít sociální dávky nebo výživné?

Jak jste se mohli dočíst v kompletním průvodci o exekuci, nejčastějším způsobem, kterým exekutor vymáhá dluhy od neplatičů, jsou srážky ze mzdy. Exekuce na plat se však netýká pouze vaší mzdy, ale i dalších příjmů, jako jsou sociální dávky. I toto pravidlo však obsahuje několik výjimek, ze kterých se exekuce nesráží:

 • jednorázové dávky státní podpory a pěstounské péče (příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče, porodné, pohřebné)
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na živobytí
 • dávky sociální péče (příspěvek na péči)

Pozn.: Z těchto příspěvků je možné srážet pouze pokud se exekuce týká jejich přeplatku.

Dále exekutor nesmí srážet z příjmů, které představují:

 • plnění od pojišťovny na vybudování nebo opravu bydlení
 • důchod, ze kterého si dlužník platí pobyt v zařízeních poskytujících sociální služby (do výše poplatku za pobyt a kapesného)

Ostatní příjmy exekuci podléhají do výše základní nezabavitelné částky. To se týká stejně tak mezd jako například podpory v nezaměstnanosti nebo výživného.

Základní nezabavitelná částka je od roku 2024 nižší

Nezabavitelná částka je finanční obnos, který musí být dlužníkovi ponechán za všech okolností k uspokojení jeho základních životních potřeb a také na každou osobu, které je povinen platit výživné. Tato částka se skládá ze životního minima a normativních nákladů na bydlení.

V roce 2024 výše nezabavitelné částky klesne na 12 705 Kč, přičemž čtvrtina z této částky, tj. 3 176 Kč, se přidává k nezabavitelnému minimu za každou osobu, které dlužník platí výživné. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro rok 2024 ustanovena na hodnotě 28 585,50 Kč.

Pro svobodného a bezdětného muže tedy představuje nezabavitelná částka 12 705 Kč, pro ženatého muže s jedním dítětem sumu 19 057 Kč (tedy 12 705 Kč + 3 176 za manželku + 3 176 za dítě).

Může exekutor vstoupit do cizího bytu?

Exekutor může vstoupit i do cizího bytu. Může totiž vstupovat do všech míst, kde si myslí, že by mohl mít dlužník třeba jen přechodné bydliště nebo uložený majetek. Nejsou to tedy jen místa, kde má trvalé bydliště nebo ke kterým ho váže nájemní smlouva.

Může exekutor zabavit cizí majetek?

Exekutor nemůže zabavit cizí majetek. To, že jde o cizí majetek ale musíte prokázat doklady, fakturami, platbou bankovním převodem z cizího účtu, platbou cizí kartou nebo tím, že ho tam zrovna přinesla návštěva. Bez důkazu se tento majetek považuje za majetek dlužníka a exekutor ho zabaví a prodá. Proto je často problematické ubytovat u sebe člověka v exekuci. Můžete totiž přijít i o své věci.

Zastavování zabavování cizího majetku můžete příslušnými doklady zastavit hned na místě. Zabavování smí zastavit i věřitel, který může prohlásit, že věc nebude zabavena, popř. můžete věřitele poprosit o vyškrtnutí věcí ze soupisu zabavovaných věcí.

Pokud ale u sebe nemáte doklady nebo nejste přítomni exekuci, můžete podat u exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

Návrh na vyškrtnutí je potřeba podat do 30 dnů a doložit ho listinami, které potvrzují váš nárok. V případě, že exekutor vašemu návrhu nevyhoví, můžete také do 30 dnů podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu u exekučního soudu. Dokud soud nerozhodne o žalobě, nemá exekutor právo daný majetek prodat. Za podání žaloby zaplatíte 2 000 Kč. Následně však máte možnost požádat o prominutí tohoto poplatku. Více jsme o tom psali již v článku o mobiliární exekuci.

návrh na vyškrnutí

Může exekutor přijít i o víkendu? 

Pracovní dobu exekutora zákon nijak neomezuje. Exekutor hlavně chce, aby byl dlužník doma, může tedy přijít i v neděli ve 3 odpoledne.

Co se stane, když exekutor nemá, co zabavit?

Pokud exekutor nemá co zabavit, má ještě možnost pokusit se sehnat peníze na splacením vašeho dluhu strháváním částky z platu nebo důchodu, popř. vám zablokovat účet. Pokud ale ani jedno nevede k vymožení peněz na platbu dluhu, může to časem vést dokonce k ukončení exekuce. Více jsme o tom psali například ve článku Jak zastavit exekuci.

Jak si stěžovat na práci exekutora

S postupem exekutora při exekuci nemusíte být vždy spokojeni. Může se stát, že exekuce není zrušena ani po jejím vyplacení nebo že má exekutor praktiky, které se vám nelíbí. Pokud chcete podat stížnost, obraťte se na Exekutorskou komoru nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR, kde by vám měli podat pomocnou ruku.

Pokud máte obavy z exekuce a není vám jasné, za jakých okolností vás může postihnout, přečtěte si článek: Co se děje, když se řekne exekuce. Přemýšlíte, jak z finančních potíží ven? Jedním z řešení může být i výkup nemovitostí v exekuci.

Prodejte svou nemovitost v exekuci

Prodej rodinných domů nebo bytů v exekuci vás může zachránit od vážnějších problémů a zároveň poskytnout nezbytný čas na řešení problémů. Právě proto jsou i na našem trhu spolehlivé a odzkoušené firmy, které se o výkup nemovitostí v exekuci starají. Pro vlastníky nemovitostí, kteří potřebují rychle získat peníze, je to ideální řešení finančních problémů. Peníze má klient na účtu do 48 hodin od podpisu smlouvy. Vyberte si na pomoc při exekuci toho správného partnera a vezměte situaci do svých rukou.

Máte další otázky k exekuci či byste chtěli řešit prodejem nemovitosti vaše problémy? Obraťte se na odborníky, kontaktujte nás.