Víte, kde a jak zjistit, zda jste v exekuci?

18. duben 2023
5 min

Exekuce je problém a může vám zkomplikovat život. Ten vám ale zkomplikuje i když se týká vašeho životního nebo obchodního partnera, klienta, zaměstnance, nájemníka nebo zesnulehé, po kterém dědíte. Víte, jak a kde zjistit, zda jste vy nebo kdokoliv jiný v exekuci?

Dluhy a exekuce jsou problém, buďte krok před nimi

Exekuce vám může zhatit žádosti o půjčku nebo hypotéku, ale také třeba nákup auta nebo nemovitosti. Může se totiž ukázat, že vlastník dané věci je v exekuci, kvůli čemuž vám na ni nedává nárok ani podepsaná prodejní smlouva. Stejně tak vám může exekuce zkomplikovat i pronájem, kdy za nájemcem v exekuci přijde exekutor a zabaví i vaše vybavení domácnosti. Tím ale výčet problémů zdaleka nekončí.

Problém je zde o to větší, že v roce 2023 exekutoři vedli více než 4 milióny exekucí proti 668 tisícům občanům. Exekuce se tedy týkají každého patnáctého Čecha. Není tak otázkou, jestli se setkáte s exekucí osobně, či skrze někoho dalšího, ale kdy. Víte, jak a kde zjistit, zda jste vy nebo druhý v exekuci?

Kde můžete zjistit informace o exekucích?

To, zda jste vy nebo druhý v exekuci, zjistíte snadno v Centrální evidenci exekucí (CEE), kde jsou zaneseny všechny dluhy, k jejichž vymožení byla nařízená exekuce. Zde můžete zjistit všechny nařízené nebo prováděné exekuce i další potřebné informace. Prověřit můžete nejen sebe, ale také někoho dalšího nebo firmu, to vše anonymně.

CEE ale neobsahuje údaje o exekucích vedených soudy nebo orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Kde zjistit exekuci

Jak zjistit exekuci podle rodného čísla nebo čísla IČO?

Sebe, druhé nebo firmy můžete v CEE vyhledávat nejen pomocí jména a data narození, ale i pomocí rodného čísla či čísla IČO.

Jak přesně můžete zjistit informace o exekucích?

O exekucích se můžete informovat online na stránkách CEE. Cena základního online náhledu bez ohledu na zobrazené strany je 60 Kč.

Dále se můžete o exekucích informovat na pobočkách Exekutorské komory v ČR v Praze a v Brně nebo v Czech Pointu na pobočkách České pošty. Cena jedné strany ověřeného výpisu zde stojí 50 Kč.

Jak zjistím výši exekuce?

Právě na CEE zjistíte při kontrole, zda jste vy nebo druhý v exekuci, i výši této exekuce. Vyčíslená hodnota exekuce je součástí informací, které zde při pátrání získáte.

Lze někde zjistit informace o exekucích zdarma?

Nelze. Poskytování těchto informace se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je výpis vždy za poplatek. Pokud vám tuto službu tedy zdarma někdo nabízí, může být za tím něco nekalého.

Kdy je exekuce k dohledání v Centrálním registru exekucí?

Tuto informaci tam nenajdete tehdy, když dostanete rozhodnutí soudu či jiných institucí o povinnosti zaplatit dluh. Objeví se tam až tehdy, když dluh v daném termínu nezaplatíte, věřitel k soudu podá návrh na exekuci a soud o ní kladně rozhodne. Tehdy se daná exekuce objeví v CEE. Více jsme o tom psali již v článku Jak probíhá exekuce.

Jak zjistit dluhy u státní správy, dodavatelů služeb a dalších subjektů?

Protože v CEE nejsou evidovány případy, které proti dlužníkovi vedou orgány státní správy a samosprávy (finanční úřad, ČSSZ, Celní správa, zdravotní pojišťovna, někdy i městský úřad a závazky vzniklé nezaplacením pravidelných poplatků jako poplatek za psa či třeba za odvoz komunálního odpadu), je třeba tyto informace hledat u nich. To uděláte tak, že na tyto úřady, pod které spadáte, zavoláte a sami se informujete.

Ani dluhy z bank, stavebních spořitelen nebo třeba dalších společností poskytujících nebankovní úvěry, leasing apod. v CEE nenaleznete. Ty jsou v bankovním nebo nebankovním registru. Nejjednodušeji je získáte online prostřednictvím portálu kolikman.cz. Online výpis stojí 180 Kč a jeho papírová verze 300 Kč. Získat můžete výpis i osobně v klientském centru nebo třeba e-mailem či s pomocí datové schránky.

O dalších dluzích, které se mohou týkat nejen půjček ale i dluhů vůči poskytovatelům služeb, jako jsou energie, internet, telefon apod., se můžete dozvědět z registru Solus. Výpis z něj můžete získat skrze službu Nejsemdluznik.cz nebo s pomocí SMS. Tato služba stojí 99 Kč.

Ve všech těchto případech však můžete získat informace pouze o sobě a potřebujete se k tomu legitimizovat.

Jak zjistit exekuci na nemovitosti?

Zjistíte ji snadno v katastru nemovitostí, do něhož musí exekutor informaci o exekuci zanést. Jednoduše tam pak ověříte, zda je na dané nemovitosti exekuce nebo třeba zástavní právo. Takto samozřejmě můžete prověřit i cizí nemovitost.

Problém ale může nastat v případě, kdy takovou nemovitost chcete koupit a jste třeba domluveni s prodejcem, že zaplatíte exekuci a doplatíte zbytek. Může se totiž stát, že kupující bude mít další dluhy, které se po převodu objeví a vy o nemovitost přijdete. Kde tedy ještě dál pátrat?

O exekuci a její výši získáte samozřejmě nejpřesnější informace od samotného exekutora, k čemuž ale budete potřebovat pomoc majitele nemovitosti.

Pokud je na nemovitosti zástava, zjistíte o ní potřebné informace z listu vlastnictví na katastru nemovitostí.

Dále je třeba ale prověřit, opět s pomocí majitele, jeho dluhy na finančním úřadě, správně sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny, v bankovním a nebankovním registru, v registru SOLUS nebo u soudu, u kterého mohou ležet například dosud nerozhodnuté spory o dluzích apod. Více jsme o tom psali v článku Jak prodat nemovitost s exekucí.