Exekuce: vše, co potřebujete vědět

26. červenec 2023

Exekuce se u nás týká téměř každého 15. Zároveň je tím nejhorším způsobem splácení dluhu jak pro dlužníka, tak věřitele, kterému dluží. Zjistěte proto, co je exekuce, jak se jí vyhnout, jak probíhá, jak se jí zbavit i další odpovědi na otázky, které vás možná trápí nebo zajímají. Čtěte.

Co je exekuce?

Exekuce je soudně vynucené splacení dluhů. Dochází k ní, když neplatíte dluhy ani nekomunikujete s věřitelem (osoba, které dlužíte). V takové situaci má totiž věřitel pouze jedinou šanci, jak získat své peníze zpět, soudní cestu. Dá to tedy k soudu, a pokud ani soudní výzvu nevyslyšíte, podá návrh na exekuci a soud jmenuje exekutora, který se od vás pokusí dlužné peníze vymoci zákonem danými způsoby. Jaké jsou?

Jakými způsoby provádí exekutor exekuci?

Exekuce má několik soudně vymezených podob. Jaké jsou?

 • Zabavení peněz z účtu – Exekutor vám zmrazí účty, s kterými od té chvíle nemůžete disponovat. Můžete z nich vybrat pouze hotovost ve výši trojnásobku životního minima, což v roce 2023 činilo 14 580 Kč. Při nedostatečné částce na účtu může exekutor zmrazit i účet manžela nebo manželky.
 • Srážky ze mzdy – Exekutor vám může začít měsíčně strhávat určitou částku ze mzdy, vždy vám ale musí zůstat nezabavitelná částka.
 • Exekuce movitého majetku – Exekutor během této tzv. mobiliární exekuce může zabavit cokoliv, co se nachází v místech, kde se domnívá, že se váš majetek může nacházet (tedy i v bytě, kde nemáte trvalé bydliště). Zabavovat nemůže pouze věci, které nejsou vaše nebo které nutně potřebujete k životu i k výkonu povolání.
 • Exekuce nemovitého majetku – Exekutor vám může zabavit nemovitost a následně ji nechat prodat v dražbě. Nejdříve má ale právo pouze na ty nemovitosti, ve kterých nebydlíte. Pokud ale ani jejich zpeněžení nestačí k úhradě dluhu, vydraží také nemovitosti, ve kterých bydlíte.

Více jsme o způsobech exekuce psali například ve článku Co to je mobiliární exekuce nebo Co vám nemůže exekutor zabavit.

Jak se vyhnout exekuci?

Zcela zásadní je při jakémkoliv finančním problému začít komunikovat s věřiteli. Exekuce je totiž ten nejhorší způsob, jak mohou získat své peníze zpět. Věřitelé se tedy budou vždy chtít domluvit a po exekuci sáhnou až jako po posledním kroku. Zkuste si proto sjednat splátkový kalendář nebo alespoň datum, do kterého dluh uhradíte.

Pokud ale nejste schopni momentálně splácet, pokuste se půjčit si od rodiny nebo známých. Peníze na splacení dluhu můžete dále sehnat i prodejem majetku. Často se to vyplatí. Během exekuce vám totiž může být zabaven a prodán v dražbě, za což bohužel kvůli poplatkům za dražbu i nižší vyvolávací ceně získáte zpravidla minimum. Více jsme o předcházení exekuce psali ve článku Jak se zbavit dluhů.

Kde a jak zjistit exekuci?

Informace o své nebo cizí exekuci můžete snadno zjistit například online na stránkách Centrální evidence exekucí nebo osobně například v Czech Pointu na pobočkách České pošty. Osobně vám ale informace podá i Exekutorská komora v ČR v Praze nebo v Brně. Často vám k zjištění informací stačí jen rodné číslo a 60 Kč. Více jsme to rozebírali ve článku Kde a jak zjistit exekuci.

Kde a jak zjistit exekuci

Co dělat, pokud jste v exekuci?

Rozhodně nejprve zjistěte všechny potřebné informace o exekuci, tj. komu dlužíte a kolik. Pokud je dluh oprávněný, zkuste ho splatit. Pokud není, obraťte se na právníky nebo neziskovky, které dokáží zdarma dodat odbornou pomoc. Na odborníky je ale vhodné se obrátit i v prvním případě. Exekuce je složitá a exekutoři často využívají psychologický nátlak, nebojte se si tedy říci o pomoc. Tu vám může nabídnout třeba dluhová poradna neziskovky Člověk v tísni.

Jak se zbavit exekuce?

Existují tři způsoby, jak se zbavit exekuce.

 • Splacení kompletního dluhu – Exekuce končí, pokud splatíte veškerý dluh. Vypomoci si můžete i půjčkou od rodiny, příbuzných nebo třeba prodejem majetku.
 • Zastavení nezákonné exekuce – Pokud je proti vám vedena exekuce nezákonně, můžete ji soudně zastavit podáním návrhu na zastavení exekuce. Zjistit, zda je vaše exekuce nezákonná, můžete třeba v aplikaci Doložkomat.
 • Vyhlášení insolvence – Exekuci můžete také zastavit vyhlášením osobního bankrotu, tj. insolvence.

Více jsme každý ze způsobů rozebírali ve článku Jak zastavit exekuci nebo se jí zbavit.

Jak zachránit majetek před exekucí?

Existuje několik způsobů, jak můžete zachránit majetek před exekucí.

 • Věc je nezbytná pro váš život nebo povolání – Zde musíte dokázat, že danou věc potřebujete pro život nebo vykonávání svého povolání. Více o tom bude v následující kapitole.
 • Věc vám nepatří – V tomto případě musíte dokázat, že vám věc nepatří. K tomu vám bude stačit faktura nebo třeba výpis z cizího účtu, který dokazuje platbu za danou věc cizí kartou nebo převodem z toho účtu.
 • Prodejem dané věci – Prodej movitého i nemovitého majetku v exekuci skrze dražbu je velmi nevýhodný. Proto je často ve své podstatě záchranou, když danou věc nebo nemovitost prodáte dříve, než ji exekutor zabaví. V případě nemovitosti na to existují například služby Okamžitý prodej nemovitosti nebo Zpětný leasing, které vám umožní rychle prodat dokonce i již exekučně zabavenou nemovitost a utržit za ní mnohem více. V případě Zpětného leasingu navíc budete moci v nemovitosti bydlet dále jako podnájemní.
 • Vyškrtnutí věcí ze soupisu – Často se může stát, že u sebe nemáte doklad o tom, že daná věc není vaše, popř. že ji potřebujete k výkonu povolání apod. Věc se tak dostane na soupis zabavených věcí. Následně máte naštěstí 30 dní na to, abyste vše doložili potřebnými listinami a exekutor danou věc ze soupisu vyškrtl. 

Více jsme o tom psali ve článcích Jak zabránit dražbě nemovitosti nebo Jak prodat nemovitost v exekuci.

Co vám exekutor nesmí zabavit?

Exekutor vám ze zákona nesmí zabavit tyto věci:

 • běžný oděv,
 • obvyklé vybavení domácnosti, jako je postel, stůl, židle nepřevyšující počtem počet obyvatel domácnosti, kuchyňská linka, nádobí, kuchyňské pomůcky, příbory, sporák, topení, jedna lednička a pračka a ložní prádlo,
 • zdravotnické potřeby a vše, co vyžaduje vaše nemoc nebo postižení,
 • potřeby nutné ke studiu, práci nebo náboženství,
 • hotovost do výše dvojnásobku životního minima na jednu dospělou osobu,
 • dětské hračky,
 • domácí mazlíčky,
 • osobní písemnosti, fotografie a zvukové a obrazové záznamy,
 • snubní prsteny, svatební šaty, hodinky s osobním věnováním od blízké osoby, diplomy, medaile apod.

Více jsme to rozebírali ve článku Co vám nesmí exekutor zabavit.

Jak probíhá exekuce?

Exekuce má několik fází:

 • Výzva k zaplacení dluhu – Nejprve na vás věřitel podá žalobu u soudu, a když soud jeho nárok uzná (vydá tzv. exekuční titul), uloží vám povinnost uhradit celý dluh nejčastěji v 15denní lhůtě.
 • Exekuční návrh – Pokud dluh v dané lhůtě nezaplatíte nebo se do 15 dní neodvoláte, může věřitel podat u soudu návrh na exekuci. Návrh musí doložit exekučním titulem.
 • Začátek exekuce – Když soud uzná věřitelův návrh jako oprávněný, do 15 dní nařídí exekuci a pověří jí nějakého exekutora. Nyní již můžete zjistit informace o exekuci v Centrální evidenci exekucí.
 • Předání usnesení o exekuci – Exekutor začne prověřovat veškerý váš majetek nebo společné jmění manželů, vaši finanční situaci, práci apod. Následně vám zmrazí účet a zablokuje všechen movitý i nemovitý majetek. Až poté, kdy už nemůžete s majetkem jakkoliv manipulovat, a zabránit tak splácení, vám doručí usnesení o nařízené exekuci.
 • Zaplacení dluhu z usnesení – Po obdržení usnesení máte 30 dní na zaplacení vyměřeného dluhu. Pokud dluh včas splatíte, exekutor vám odpustí polovinu nákladů a odměn, které by si jinak naúčtoval.
 • Exekuce – Pokud nestihnete splatit dluh v termínu, exekutor přistoupí k exekuci, pro kterou vždy volí ten nejefektivnější způsob nebo způsoby vymáhání peněz. Sem patří již zmíněné zabavení peněz z účtu, exekuce na plat nebo zabavení movitého a nemovitého majetku.
 • Konec exekuce – Exekuce končí splacením celého dluhu včetně všech úroků a nákladů na exekuci.

Více jsme to rozebrali v článku Jak probíhá exekuce.

Kdy zmizí exekuce z registru exekucí?

Do 15 dní od skončení exekuce by měla exekuce zmizet také z registru exekucí. V některých jiných registrech (bankovní a nebankovní registr nebo registr SOLUS) ale může informace o exekuci zůstat až čtyři roky. Pokud tedy máte zájem o půjčku nebo hypotéku, budete si muset počkat další čtyři roky. Se zápisem v registru je totiž žádost o půjčku předem zamítnuta. Více jsme o registrech a půjčkách psali ve článku Je možné získat půjčku po exekuci?

Jak dlouho trvá vymazání exekuce z katastru?

Po skončení exekuce by měl exekutor sám doručit usnesení o zastavení exekuce katastru nemovitostí. Na základě tohoto usnesení má katastrální úřad do 30 dní vymazat exekuci z vaší nemovitosti. Pokud se tak nestane, kontaktujte svého exekutora.

Nenechávejte exekuci náhodě

Projít úspěšně exekucí rozhodně není nic jednoduchého. Pokud vám tedy hrozí nebo v ní bohužel již jste, nenechávejte nic náhodě a začněte ji řešit. Vše je lepší než do ní padnout. S exekucí vám pak může pomoci řada odborníků, z nichž někteří to udělají i zdarma. Pomůže i rychlý prodej majetku, který by vám často při exekuci prodali jen za almužnu.