Víte, co je zástavní právo smluvní?

11. říjen 2022
5 min

Se zástavním právem se můžete nejčastěji setkat u nemovitostí, kde bývá zřízeno z důvodu zajištění hypotéky nebo úvěru. Tehdy se jedná o zástavní právo smluvní. Víte, co přesně to je, v čem všem vás omezuje a jak si ověřit, zda je na vaší nemovitosti?

Co je zástavní právo smluvní?

Zástavní právo je právo věřitele (půjčujícího) k cizí věci. To slouží k tomu, aby měl věřitel jistotu, že o své peníze nepřijde, i když nebude dlužník řádně splácet.

Zástavní dlužník je zde tedy někdo, kdo si půjčil peníze, a zástavní věřitel zas někdo, kdo ty peníze půjčil. Vše je zpravidla zpečetěno zástavní smlouvou, jejíž součástí je informace o tom, co je zástavou a jaký dluh je tou zástavou chráněný. V takovém případě se pak jedná o zástavní právo smluvní.

Důležité je, že věřitel může uplatnit zástavní právo k věci až v situaci, kdy dlužník přestal řádně splácet. Tehdy může zastavenou věc prodat a z výtěžku z prodeje uspokojit svoji pohledávku. O tom, jak takové právo vzniká a zaniká jsme psali v článku o vzniku a zániku zástavního práva.

Zástavní právo je navíc spojené s danou věcí, často nemovitostí, což znamená, že není zrušeno ani změnou vlastníka. Zástavním právem lze pak mimo peněžitého dluhu zajistit i nepeněžitý, podmíněný nebo třeba takový, který může teprve vzniknou.

Zástavní právo je definováno § 1309 až 1394 nového občanského zákoníku.

Jaké jsou nejčastější případy zástavního práva?

Nejčastějším příkladem uplatnění zástavního práva je koupě nemovitosti na hypotéku, kdy se zástavou stává kupovaná nemovitost. Na tu klient podepíše s bankou zástavní smlouvu k nemovitosti. Pokud pak dlužník přestane řádně a včas splácet, věřitel, v tomto případě banka, má právo nemovitost prodat a získanými penězi splatit dlužníkovi závazky.

Jaké jsou další druhy zástavního práva?

Zástavní právo má mnoho druhů, zde si je vyjmenujeme a řekneme si, čím se liší:

  • Zástavní právo smluvní – Je nejčastějším druhem zástavního práva a vzniká na základě smlouvy mezi budoucím dlužníkem a věřitelem.
  • Budoucí zástavní právo – V tomto případě se zástavou může stát věc, kterou dlužník dosud nevlastní. Zástavní právo tedy vzniká až s nabytím vlastnického práva.
  • Zastavení cizí věci – Zastavit můžete i cizí věc, jedinou podmínkou je, že s tím bude její vlastník souhlasit.
  • Vespolné zástavní právo – Zastavit můžete také více věcí. V případě dluhu pak od vás věřitel může vymáhat jakoukoliv z nich nebo třeba všechny.
  • Soudcovské zástavní právo – Zde volí zástavní věc soud. Důvod je, že chce zajistit nezajištěný dluh na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka.
  • Zástavní právo exekutorské – Na rozdíl od soudcovského zástavního práva vzniká toto právo rozhodnutím exekutora.

Protože je nejčastějším a nejtypičtějším zástavním právem zástavní právo smluvní, které se zpravidla týká nemovitosti, budeme psát výhradně o něm. Ostatní varianty, krom exekutorského a soudcovského práva jsou spíš jen jeho varianty.

zástavní právo smluvní článek

Co je zástavní právo k nemovitosti?

Zástavní právo k nemovitosti je obvyklý případ zástavního práva smluvního, kdy si banka zajišťuje své pohledávky během čerpání úvěru na nemovitost nebo úvěru zajištěného nemovitostí. Když dlužník přestane splácet, banka může prodejem nemovitosti uhradit své pohledávky.

Jaká nemovitost se může stát zástavou?

K těmto nemovitostem patří tyto druhy:

  • nemovitost ve vlastnictví dlužníka,
  • nemovitost vlastněná třetí osobou, která k tomu dá souhlas,
  • rozestavěná nemovitost,
  • kupovaná nemovitost.

Mohou být dvě zástavní práva na jedné nemovitosti?

Na jedné nemovitosti nemůže být současně více zástavních práv několika bank. Existují ale výjimky. Tou je situace, kdy budete nemovitost prodávat a nový majitel si na ni bude brát hypotéku. Další výjimkou je situace, kdy budete váš současný úvěr refinancovat.

Jak zjistit, zda máte na nemovitosti zástavní právo?

Zda je na nemovitosti zástavní právo zjistíte snadno z katastru nemovitostí. Pokud jde náhodou o nemovitost, o kterou máte zájem, rozhodně ji nedoporučujeme kupovat. Nejdřív zjistěte od vlastníka, zda je schopen zajistit vymazání tohoto zástavního práva z katastru nemovitostí.

Pokud jde ale o vaši nemovitost, kterou byste rádi prodali, může být zástavní právo k nemovitosti problém. I zde ale existuje způsob. Sepsali jsme pro vás článek, jak nemovitost se zástavou prodat.

Chcete vědět více o zástavním právu, popř. máte zájem prodat nemovitost se zástavním právem? Ozvěte se nám.