Komu se vyplatí zpětný leasing nemovitosti

21. únor 2020
8 min

Získat za svou nemovitost rychlou hotovost a moct ji i nadále využívat beze změny zní velmi lákavě. Zjistěte, komu se nejvíce vyplatí zpětný leasing nemovitosti a jaké výhody s sebou přináší.

Co je to zpětný leasing nemovitostí

U zpětného leasingu nemovitostí nejde o finanční leasing v pravém smyslu slova. Odborníci často tvrdí, že lze mluvit spíše o zpětném pronájmu. Ať už tuto transakci pojmenujeme kterýmkoliv názvem, její princip zůstává stejný. Majitel nemovitosti má, ať už z důvodu exekuce nemovitosti, insolvenčního řízení či jiných finančních problémů, potřebu získat finanční prostředky a zachránit svou nemovitost před dražbou. Rozhodne se prodat ji finančnímu zprostředkovateli. Ten mu umožňuje nemovitost nadále využívat stejně, jako tomu bylo doposud. Původní majitel platí měsíčně fixní nájemné a po uplynutí trvání smlouvy má možnost nemovitost opět odkoupit do svého vlastnictví.

Jaký je rozdíl mezi zpětným leasingem movitého a nemovitého majetku

Zpětný leasing nemovitosti byste si však neměli plést například se zpětným leasingem auta. Pokud se jedná o movitý majetek, třeba o oježděný vůz, zpětný leasing funguje na principu uzavření nájemné smlouvy mezi finančníkem a majitelem vozidla. Původní vlastník získá finanční prostředky za auto, které nadále používá. Do této fáze jsou zpětné leasingy relativně podobné. Během trvání nájemné smlouvy u movitého majetku však splácí původní majitel úroky společně s jistinou a na konci vůz odkoupí za zůstatkovou cenu. Na rozdíl od toho při zpětném leasingu nemovitostí vyplácí původní majitel poskytovateli peněz fixní částku ve formě nájemného každý měsíc a po uplynutí doby trvání smlouvy může nemovitost vykoupit za její původní hodnotu, pokud o to projeví zájem. Nemusí tedy splácet, ale pouze hradit nájemné.

Zpětný leasing nemovitosti krok za krokem

 • Kontaktování finančního poskytovatele
 • Nezávazné setkání a vyhodnocení situace
 • Odkoupení nemovitosti za hotové na základě kupní smlouvy
 • Pronájem nemovitosti původnímu majiteli na základě nájemní smlouvy
 • Možnost zpětného výkupu nemovitosti původním vlastníkem

Proces zpětného leasingu nemovitosti může v závislosti na kvalitě poskytovatele zabrat minimum času a energie. Prvním krokem je nezávazné kontaktování partnera a setkání, na základě kterého analyzujete situaci a domluvíte se na nejvhodnějším řešení. Druhá strana by na základě domluvy měla odkoupit nemovitost za hotovost. V kupní smlouvě, která se vkládá do katastru nemovitostí, nesmí chybět výhrada zpětného výkupu nemovitosti. Na její základě pak můžete ve předem stanovené lhůtě nemovitost odkoupit ve váš prospěch za původní cenu. Do té doby budete dále užívat nemovitost podle nájemné smlouvy, kde bude jasně uvedena fixní výše měsíčního nájemného poplatku.

Výhody a nevýhody zpětného leasingu nemovitosti

Pokud se původní majitel nachází v těžké finanční situaci, jako je hrozící exekuce, jeví se zpětný leasing jako ideální řešení. Dlužník tak získává šanci na oddlužení své nemovitosti a zároveň cestu z hrozící dluhové pasti. S obdrženou hotovostí má možnost splatit staré dluhy a získat čas na zotavení se ze složité situace. Za vyřízení zpětného leasingu neplatí žádné poplatky a nemusí dokládat příjmy ani výpisy z registrů. Pomocí smlouvy si s poskytovatelem finančních prostředků domluví vhodnou výši nájemného a čas, za který bude mít možnost odkoupit nemovitost zpátky. Kromě toho je toto řešení zcela diskrétní a tak se o finančních problémech nemusí dozvědět nikdo z dlužníkova okolí.

Na druhou stranu je nevýhodou častá nespolehlivost poskytovatelů finančních prostředků, kteří často využívají různých způsobů k tomu, aby vytěžili ze situace dlužníka. Je proto velmi důležité obrátit se na spolehlivého partnera, který má pozitivní recenze od klientů a pozorně si číst všechny smlouvy, které předkládá. Pozor si také dávejte na stav nemovitosti, kterou budete nabízet. Musí se nacházet na území České republiky, mít vyřešený bezproblémový přístup a její právní stav se musí shodovat se stavem skutečným v souladu s katastrem nemovitostí.

Výhody zpětného leasingu nemovitosti:

 • možnost vyplacení exekuce,
 • ochrana nemovitostí před exekucí a následné oddlužení
 • zachování nemovitosti v užívání původním majitelem
 • exekuce, zástavní ani soudcovská práva nejsou překážkou
 • nulové poplatky
 • smlouva bez dokládání příjmů a výpisů z registrů
 • možný zpětný výkup nemovitosti za původní cenu
 • přiměřené nájemné podle smlouvy
 • rychlost vyplacení peněz
 • diskrétní řešení, o kterém se okolí nemusí dozvědět

Nevýhody zpětného leasingu nemovitosti:

 • nemovitost musí být v dobrém stavu
 • riziko nespolehlivého finančního poskytovatele

Zpětný leasing je rozumným řešením pro všechny, kteří se ocitli ve finančně tíživé situaci a hrozí jim exekuce nemovitosti nebo její ztráta v insolvenčním řízení. Přesto však potřebují nemovitost nadále používat k zabezpečení sebe nebo své rodiny. Hodí se také těm, kteří potřebují snížit své měsíční náklady na minimum a zbavit se vysokých splátek svých půjček. Při zpětném leasingu nemovitostí totiž nemusíte platit úmor jistiny jako u úvěru, ale pouze nájem. Zpětný leasing je také jednoduchým krokem k oddlužení nemovitosti. Při odkupu jsou vypořádány vaše exekuce, stávající dluhy i půjčky. Po zpětném výkupu nemovitosti z vaší strany tak můžete začít opět s “čistým štítem”. A hodí se také podnikatelům, kteří potřebují získat více finančních prostředků najednou nebo si přejí refinancovat své závazky.

Co vše budete při zpětném leasingu potřebovat?

Každý poskytovatel financí při zpětnému lesingu by měl majiteli nemovitosti zajistit bezproblémový a co možná nejjednodušší proces. I ten si však bude vyžadovat několik důležitých dokumentů:

 • občanský průkaz,
 • list vlastnictví,
 • žádost o leasing,
 • odhad ceny nemovitosti,
 • soupis závazků vážících se na nemovitost.

Možná, že jste se při výčtu dokumentů zastavili při odhadu ceny nemovitosti. Určení ceny je totiž jedním z nejdůležitějších úkonů, který by rozhodně neměl být zanedbán. Provést ho nechte pouze certifikovaného specialistu, který si stav nemovitost pečlivě nastuduje a o ceně spravedlivě rozhodne. V mnoha případech se stává, že finanční poskytovatelé vám nabídnou svého partnera, který má zkušenosti s konkrétní lokalitou nebo typem nemovitosti.

Přemýšlíte také o zpětném leasingu nemovitosti ale potřebujete se dozvědět více? Rádi vám se vším poradíme. Pokud si však ještě nejste jisti, zda je to ve vašem případě nejlepší řešení, kontaktujte naše odborníky, kteří s vámi vaši situaci projdou a bezplatně vám poradí, jak dál.