Jak se bránit proti dluhům po zemřelém?

9. duben 2021
7 min

Dědictví nemusí být jen získaný majetek, ale dědit můžete také dluhy. Spolu s nemovitostí po strýčkovi tak můžete získat i povinnost splatit jeho rozsáhlé dluhy. To nikdo nechce. Kdo platí dluhy po zemřelém, jak zjistit dluhy zemřelého a jak se proti nim bránit vám poví tento článek.

Jak probíhá dědění?

Okresní soud nejprve určí notáře, který udělá soupis majetku zemřelého a následně je dědictví rozdělováno podle tzv. dědických tříd. 4. díl Občanského zákoníku definuje celkem šest takových tříd. Liší se dle příbuzenského vztahu k zemřelému, tj. dle „blízkosti“. Do první třídy patří manžel nebo manžela a děti, kteří si rozdělí dědictví rovným díle. V další třídě jsou rodiče a sourozenci nebožtíka nebo lidé, kteří s ním žili alespoň rok před jeho smrtí ve společné domácnosti.

Dědit ale můžete také dle závěti nebo dědické smlouvy, ve které nebožtík uvedl, jak s jeho majetkem po jeho skonu naložit. Jak ale zjistit, zda dědictví neobsahuje také dluhy po zemřelém?

Jak zjistit dluhy po zemřelém?

Sami se po smrti daného člověka k informacím o jeho majetku a dluzích nedostanete. Naštěstí k nim má přístup právě již zmiňovaný notář. Ten si na základě institucí (např. banky a pojišťovny) a registrů (např. katastr a obchodní rejstřík) udělá soupis majetku a závazků nebožtíka.

I tak je tu však riziko, že v soupisu nebudou uvedeny všechny dluhy nebo majetek z dědictví. Časem se proto může snadno stát, že se objeví věřitel, který bude chtít své peníze zpět. I s tím si lze ale poradit.

zjištění dluhů po zemřelém

Odmítnutí aneb jak vyřešit dědictví s dluhy

Dědictví můžete odmítnout a žádné dluhy vás neohrozí. Problém tohoto přístupu je však v tom, že nemůžete odmítnout jen část dědictví, např. dluhy. Musíte zdědit buď vše, nebo nic. Pokud vám tedy nebožtík odkáže dům s hypotékou, musíte se ho buď vzdát, nebo hypotéku začít splácet. Také odmítnutí má jeden háček. Musíte ho uskutečnit do jednoho měsíce ode dne, kdy vás soud informoval o tomto právu.

Další problém může být i to, že je toto řešení nevratné a vy můžete později litovat. Dluhy nemusí být tak značné, nebo se může nějaký majetek dokonce ještě objevit. Tento problém má naštěstí i další, lepší řešení.

Dědictví bez rizika aneb co je výhrada soupisu

Výhradou soupisu pozůstalosti dosáhnete toho, že i když později nalezené dluhy po zemřelém převýší zděděný majetek, vy budete mít povinnost uhradit pouze dluhy do výše dědictví. Nemusíte se tedy bát, že budete muset při splácení dluhů sáhnout do svých kapes. Také toto řešení má omezenou lhůtu jeden měsíc ode dne, kdy jste byli soudem informování o tomto právu.

dluhy nepřekočí mez

Žádost o výhradu soupisu vznesete prostřednictvím notáře, který jako soudní komisař činí úkony v rámci vašeho dědického řízení. Soupis majetku poslouží tedy k zjištění celkové čisté hodnoty majetku zemřelého.

O výhradu soupisu se však vyplatí žádat jen tehdy, kdy je opravdu podezření, že dluhy převýší děděný majetek. Výhrada soupisu totiž není zdarma. Ačkoli je sice obvykle placená z pozůstalosti, může soud rozhodnout, že byla žádost zbytečná a nechat náklady uhradit žadatele.

Problém též může být ten, že pokud se zděděný majetek dělí mezi více dědiců, výhradou soupisu je chráněn jen ten z nich, který o výhradu soupisu požádal. Ostatní dědicové, pokud dědictví přijali, mohou hradit dluhy i ze svého.

Co je likvidace pozůstalosti?

Spolu s výhradou soupisu můžete požádat také o likvidaci pozůstalosti – nejelegantnější řešení. V tomto případě dědictví kromě notáře vyřídí i státem licencovaný likvidátor. Soud vyzve všechny dosud neznámé věřitele, aby se do určité lhůty (minimálně 3 měsíce od usnesení na úřední desce) přihlásili o své pohledávky. Pokud se někteří věřitelé nepřihlásí, později již nemohou žádat o uhrazení dluhů. Promlčí tak vlastně dluh z dědictví a vše, co zbude po uhrazení závazků, nechá likvidátor již bez dalšího rizika pozůstalým. Vytoužený dům může tedy klidně zůstat v rodině.

Také v tomto případě není služba zadarmo. Stejně jako v případě soupisu je naštěstí placená z pozůstalosti. Přesto se o ni zpravidla vyplatí požádat hlavně v situaci, kdy je opravdu velké podezření na dluhy převyšující majetek.

Problematická je smrt manžela nebo manželky

Problém však nastává, když vám zemře manžel nebo manželka, přičemž jste měli společné jmění manželů. V takovém případě se totiž nemůžete vzdát dluhu ani uplatnit výhradu soupisu vůči dluhům a stáváte se spoludlužníkem. Dle § 710 Občanského zákoníku tu jsou však dvě výjimky. Spoludlužníkem se nestáváte, když se dluhy netýkají společného majetku manželů, ale jen děděného majetku jednoho z nich, a dluhy navíc přesahují jeho hodnotu. Druhou výjimkou je situace, kdy dluhy vznikly např. půjčkou nebožtíka bez vědomí jeho partnera, přičemž půjčka nebyla použitá na zaplacení běžných potřeba, např. potravin, nájmu apod.

Splácení dluhů po zemřelém

Co ale v situaci, kdy dluhy po zemřelém musíte splácet? Pokud nepřevyšují majetek zemřelého, máte vyhráno. Tehdy lze přikročit k rozprodeji zděděného majetku. Pokud jste například zdědili nemovitost, můžete využít služeb realitní kanceláře nebo mnohem rychlejšího okamžitého výkupu nemovitosti. Prodej nemovitosti vás může rychle a bez starostí dostat z problémů. V mnoha případech není problém ani vykoupit zadluženou nemovitost nebo třeba vykoupit nemovitost s věcným břemenem.

Zde si můžete přečíst o reálném případu zdědění zadlužené nemovitosti, a jak jsme dokázali pomoct.

Obáváte se dluhů z dědictví nebo je chcete řešit prodejem nemovitosti?

Ozvěte se nám