Prodej nemovitosti s věcným břemenem: Jak na to?

16. únor 2021
6 min

Darovat potomkovi nemovitost a zajistit si v ní s pomocí věcného břemena právo k jejímu doživotnímu užívání je běžná praxe v mnoha rodinách. Jak však takovou nemovitost prodat, když potřebujete peníze, ale věcné břemeno bude ve stejném rozsahu zatěžovat i každého dalšího vlastníka?

Co je to věcné břemeno?

Věcné břemeno vlastníkovi nemovitosti nebo nějaké věci ukládá zákonnou povinnost něco umožnit (služebnost) nebo něco vykonávat (reálné břemeno) ve prospěch jiné osoby či nemovitosti. Jeho nejčastější užití je tak třeba právo na dožití určitých osob v nemovitosti nebo například zajištění průjezdu sousedům přes pozemek, když jde o důležitou příjezdovou cestu. Více naleznete ve článku Co je věcné břemeno.

Problémy spojené s nemovitostí s věcným břemenem

Protože věcné břemeno přechází na každého vlastníka nemovitosti a omezuje jeho práva, komplikuje prodej nemovitosti. Jak moc to dělá, závisí na rozsahu reálného břemene či služebnosti (více jsme se o reálném břemenu a služebnosti rozepsali již ve článku Víte, jaké jsou druhy věcných břemen?). Například doživotní užívací právo se může týkat celé nemovitosti či pouze její části. Při prodeji takové břemeno snižuje prodejní cenu nemovitosti, nebo dokonce znemožňuje samotný prodej. Lze i přesto v případě potřeby prodej nějak vyřešit?

vyvázání z věcného břemene

Lze se vyvázat z věcného břemene?

Věcné břemeno může zaniknout ze zákona, na základě rozhodnutí příslušného orgánu, smrtí oprávněného, jeho zánikem (pokud jde o právnickou osobu), splynutím osoby povinného (kdo má povinnost) a oprávněného (v jehož prospěch je věcné břemeno), splněním rozvazovací podmínky nebo písemnou smlouvou. Věcné břemeno ale zanikne i tehdy, když věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti. Pokud pak dojde k situaci, kdy změnou poměrů vznikne hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného či je nespravedlivé věcné břemeno vymáhat, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezí, zruší nebo nahradí peněžitým plněním.

V případě práva na dožití lze nejjednodušeji zrušit věcné břemeno na nemovitosti písemnou dohodu. S tou však musí souhlasit obě strany. Následně je pak nezbytné podat návrh na vymazání věcného břemene z katastru nemovitostí. Až s jeho uskutečněním věcné břemeno zaniká. Jak však nemovitost prodat, když se obě strany nedohodnou?

Jak prodat nemovitost s věcným břemenem?

Prodat nemovitost s věcným břemenem lze, bohužel to obvykle výrazně ovlivní její cenu nebo zkomplikuje, či dokonce znemožní její prodej. Situace je však v ledasčem podobná prodeji zadlužené nemovitosti. Klasický způsob prodeje může být tedy dost náročný a často i marný pokus, jak danou nemovitost prodat.

Nemovitost s věcným břemenem

Další možností je následně dražba, která však nemusí přinést částku, s kterou by byl vlastník nemovitosti spokojený. Naštěstí lze prodat nemovitost také díky specializovaným společnostem, které se výkupem nemovitosti s věcným břemenem zabývají. Ty se postarají o veškerou legislativu a jsou schopné nemovitost vykoupit ihned za předem dohodnutou cenu. Na rozdíl od dražby tedy vlastník nejde do rizika malého výkupu ani neriskuje, že nemovitost nakonec třeba vůbec neprodá, jako v případě klasického prodeje.

Chcete pomoci s prodejem nemovitosti s věcným břemenem?

Ozvěte se nám

Místo vleklých rozepří volte odborníky

Chtít prodat nemovitost s věcným břemenem, například s právem na dožití, není nikdy jednoduché. Zejména v době, kdy by se člověku hodily peníze navíc. Přít se pak s oprávněným nemusí být ta pravá cesta, přinese to jen vrásky a starosti. V takové situaci jsou tu naštěstí odborníci a specializované možnosti prodeje, které vám dokáži vytrhnout i takový trn z paty. Zkusíte to?