Jak zřídit nebo zrušit věcné břemeno?

8. březen 2022
4 min

S věcným břemenem se nejčastěji setkáváme u nemovitostí. Přikazuje každému vlastníkovi dané nemovitosti, aby něco v zájmu jiné osoby dělal, popř. aby jí něco umožnil dělat. Pomocí něj si tedy lze pojistit dožití v nemovitosti nebo třeba přístup k vodě, i když už pozemek nevlastníte. Víte, jak takové břemeno zřídit i zrušit?

Jak zřídit věcné břemeno?

O zřízení jakehokoliv druhu věcného břemene se postaráte nejčastěji smlouvou (o druzích věcných břemen jsme již psali v článku Jaké jsou druhy věcných břemen). V případě nemovitosti má však platnost až po zápisu do katastru nemovitostí. Věcné břemeno pak může vzniknout za úplatu nebo bezúplatně.

Věcné břemeno můžete zřídit:

 • smlouvou,
 • rozhodnutím soudu, popř. jiného orgánu veřejné moci,
 • závětí, dědickou smlouvou nebo dodatkem,
 • dohodou dědiců,
 • vydržením,
 • ze zákona.

Jak zapsat věcné břemeno do katastru?

Pro vložení věcného břemena do katastru stačí pouze podat návrh na vklad a přiložit potřebnou listinu. Použít můžete darovací smlouvu, závěť, dohodu apod. Za celý proces zaplatíte 2 000 Kč.

zapsání do katastru

Jak zrušit věcné břemeno?

Ke zrušení věcného břemena potřebujete dohodu mezi vlastníkem a tím, komu je vlastník něčím povinen (oprávněným). Věcné břemeno může ale i samo zaniknout. Jak zanikne?

Zánik věcného břemene

Věcné břemeno může zaniknout:

 • na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • ze zákona,
 • smrtí oprávněného,
 • zánikem oprávněného, když jde o právnickou osobu,
 • splynutím osoby povinného, tj. toho, kdo má povinnost, a oprávněného, tj. toho, v jehož prospěch je věcné břemeno,
 • splněním rozvazovací podmínky.

Věcné břemeno také zaniká v situaci, kdy věc již neslouží potřebám oprávněné osoby nebo její nemovitosti.

Soud může také rozhodnout o omezení věcného břemene, o jeho zrušení či ho nahradit peněžitým plněním, když z něj začne plynout pro oprávněného přílišná výhoda nebo když začne být nespravedlivé ho vymáhat.

Jak vymazat věcné břemeno z katastru?

Jestliže chcete vymazat věcné břemeno z katastru nemovitostí, musíte podat návrh na vklad na výmaz a přiložit potřebnou listinu. Patří sem například dohoda, rozhodnutí soudu nebo úmrtní list. Vše vyjde na 1 000 Kč a nic dalšího k tomu nepotřebujete.

Chcete prodat nemovitost a komplikuje vám to věcné břemeno? Zjistěte, jak prodat nemovitost i s věcným břemenem.