Osobní bankrot: vše, co potřebujete vědět

23. květen 2024
7 min

Hledáte cestu, jak z dluhů, exekuce, nebo jak se vyhnout třeba dražbě majetku i nemovitosti? Jednou z cest je i osobní bankrot, obecněji též oddlužení nebo insolvence. Osobní bankrot je způsob, jak můžete efektivně splatit své dluhy. Zjistěte, jak přesně funguje, jak vyhlásit osobní bankrot i jaké má podmínky.

Co je a jak funguje osobní bankrot?

Je to způsob, jak se můžete jako fyzická osoba zbavit dluhů a ihned zastavit exekuci. Osobní bankrot je tedy v jistém smyslu insolvence, jež ale obvykle označuje obecně oddlužení fyzických a právnických osob i firem. Více jsme o ní psali v článku Insolvence: vše, co potřebujete vědět.

Stejně jako insolvence je pak osobní bankrot mnohem efektivnějším vyřešením dluhů než exekuce pro vás i vaše věřitele. Při exekuci totiž bývá majetek prodán hluboce pod cenou a velká část získaných peněz padne na úhradu služeb exekutora nebo na úhradu dražby. Vyhlášením osobního bankrotu ale můžete exekuci ihned zastavit a mít šanci vyřešit dluhy lépe. Více jsme o exekuci psali v článku Exekuce: vše, co potřebujete vědět.

Lepší vyřešením dluhů je zajištěno jednak nižšími poplatky soudně přidělenému správci i tím, že musí dle insolvenčního zákona rozprodat váš majetek za maximální cenu. Po uplynutí osobního bankrotu navíc zanikají všechny zbývající pohledávky a vy již nic neplatíte.

Kdy a jak můžete vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot můžete vyhlásit pouze za určitých podmínek podáním návrhu u soudu, přičemž ho na rozdíl třeba od insolvence firem nebo právnických osob můžete vyhlásit pouze vy. Jaké tyto podmínky jsou?

Jaké jsou pro osobní bankrot podmínky?

 • musíte mít alespoň dva věřitele,
 • potřebujete přinejmenším dva dluhy 30 dní po splatnosti,
 • nesmíte být schopni splácet,
 • nesmíte žádostí o osobní bankrot sledovat nepoctivý záměr,
 • dosavadní průběh osobního bankrotu nesmí ukazovat na váš nerozumný přístup,
 • nesmíte mít v předchozích 10 letech již jeden úspěšný osobní bankrot za sebou,
 • nesmí vám být pro nepoctivý záměr již jedna žádost o osobní bankrot v předchozích 5 letech zamítnuta, popř. vám nesměl být osobní bankrot pro nepoctivý záměr zrušen.

podmínky osobní bankrot

Co vše potřebujete k vyhlášení osobního bankrotu?

K vyhlášení osobního bankrotu potřebujete také některé dokumenty k doložení vaší situace. Jaké dokumenty potřebujete?

Dokumenty potřebné pro osobní bankrot:

 • soupis majetku,
 • prohlášení o poučení o vašich povinnostech během osobního bankrotu,
 • přehled vašich příjmů za posledních 12 měsíců,
 • výpis z rejstříku trestů mladší než 3 měsíce.

Dále můžete potřebovat také tyto dokumenty:

 • doklady k uvedeným dluhům,
 • doklady prokazující vaši vyživovací povinnost k jiným osobám (manželka, děti) – např. rodné listy dětí, rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti nebo třeba oddací list,
 • dokumenty dokládající váš budoucí příjem (např. pracovní smlouva).

Jak probíhá osobní bankrot?

Osobní bankrot probíhá ve třech základních fázích: zahájení, samotné oddlužovací řízení a ukončení.

osobní bankrot průběh

1. Zahájení osobního bankrotu

Pro zahájení osobní bankrotu musíte podat návrh na jeho povolení. Ten lze podat jen u soudu a pokud nemáte právní nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání, musíte využít k jeho přípravě a podání advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora nebo tzv. akreditované osoby.

2. Vyhláška o zahájení osobního bankrotu

Do třech dnů od přijetí návrhu vydá soud vyhlášku o zahájení osobního bankrotu. Tímto okamžikem je osobní bankrot zahájen a vy máte zákaz manipulovat se svým majetkem, tj. nemůžete ani splácet věřitelům. Tím byste totiž mohli upřednostnit některého z nich. Informace o osobním bankrotu se také objeví v insolvenčním rejstříku.

3. Posouzení návrhu na osobní bankrot

Jakmile soud vydá vyhlášku o osobním bankrotu, začne kontrolovat správnost podaného návrh. Ten musí splňovat veškeré podmínky a obsahovat nutné dokumenty. Soud musí provést kontrolu bez zbytečných odkladů, ale lhůtu na to nemá.

4. Povolení osobního bankrotu

Když je vše v pořádku, soud povolí osobní bankrot a určí insolvenčního správce, který bude na osobní bankrot dohlížet. Soud dále vyzve věřitele, aby se do dvou měsíců od povolení osobního bankrotu přihlásili o své dluhy. Když tak neučiní, nic nedostanou.

5. Schůzka s insolvenčním správcem

Jakmile uplyne lhůta, do které se měli přihlásit věřitelé, insolvenční správce přezkoumá pohledávky. Dále si s vámi sjedná schůzku, aby zjistil váš majetek, jaké máte příjmy, zaměstnavatele a zda někoho vyživujete apod.

6. Zpráva o osobním bankrotu

Zprávu o osobním bankrotu vytvoří správce do 30 dnů od konce lhůty pro nahlášení dluhu. Z ní se soud dozví, zda má osobním bankrot schválit a jak má být provedený.

7. Schválení osobního bankrotu

Soud následně dle zprávy správce rozhodne o osobním bankrotu a způsobu jeho provedení.

Druhy provedení osobního bankrotu:

 • konkurz – prodej majetku dlužníka,
 • oddlužení – prodej majetku dlužníka a měsíční splátky.

8. Konec osobního bankrotu

Osobní bankrot trvá 3-5 let a soud ho ukončí tehdy, když splníte jednu z následujících podmínek:

 • uhradíte všechny nahlášené pohledávky,
 • za 3 roky uhradíte více než 60 % pohledávek,
 • uplynulo 5 let od schválení osobního bankrotu,
 • uplynuly 3 roky od schválení osobního bankrotu, přičemž jste mladistvý nebo máte přiznaný starobní, popř. invalidní důchod 2. a 3. stupně.

9. Úplné osvobození od dluhů

Když osobní bankrot skončí, již nemusíte platit žádné dluhy, ani ty, o které se věřitelé včas nepřihlásili.

Mohou o osobní bankrot požádat manželé?

Manželská forma osobního bankrotu je dokonce výhodnější, protože zaplatíte za odměny insolvenčnímu správci méně než při samostatném osobním bankrotu. Jediná podmínka je, že musíte k žádosti o osobní bankrot dodat také prohlášení, že veškerý majetek manželů může být využit pro osobní bankrot.

osobní bankrot manželé

Kolik budete měsíčně při osobním bankrotu splácet?

Pokud budete dluhy v rámci osobního bankrotu také splácet, splátka bude vypočtena z výše vašeho platu. K odhadu této částky můžete využít i kalkulačku splátek v osobním bankrotu.

Je nějaká minimální výše splátek v osobním bankrotu?

Minimální měsíční splátka se rovná dvojnásobku odměny pro vašeho správce. Tato odměna v roce 2024 činí u jednotlivce 1 089 Kč a u manželů 1 633,5 Kč. Minimální měsíční splátka se tedy rovná 2 178 Kč pro jednotlivce a 3 267 Kč pro manžele.

Nemáte na minimální splátky? Zařiďte si přispěvatele

V případě, že nemáte na minimální splátky, stačí, když najdete někoho, kdo se zaváže, že vám na ně bude přispívat. Tento závazek například můžete stvrdit darovací smlouvou, ve které dotyčný přislíbí, že vám bude během celého osobního bankrotu přispívat potřebnou částkou k dosažení minimální splátky.

Jak můžete zjistit, že jste již v osobním bankrotu?

Pokud si nejste jistí, zda již máte schválený osobní bankrot, můžete se o tom přesvědčit ve veřejném insolvenčním rejstříku. V tomto rejstříku se nachází informace o vašem i cizím osobním bankrotu až 5 let od jeho ukončení.

osobní bankrot zjištění

Jak prodat nemovitost v osobním bankrotu?

V osobním bankrotu nemůžete nakládat se svým majetkem. Jakmile ale soud osobní bankrot schválí a určí způsob provedení bankrotu, může se k tomu objevit příležitost. Jenže to platí jen pro nemovitosti, které nejsou během osobního bankrotu zajištěné. Ale i když je nemovitost zajištěná, můžete aktivně pomáhat s jejím prodejem a najít způsob, jak ji nejlépe prodat. Vždy s tím ale musí souhlasit věřitelé i správce.

Jedním z těchto způsobů je i služba Okamžitý výkup nemovitosti. Díky ní prodáte v řádech hodin a bezproblémově i nemovitost s právnickými vadami (dluhy, exekuce, věcné břemeno apod.). Rychlost prodeje, řešení administrativy a právních náležitostí zdarma i naprostá bezproblémovost takového prodeje je vyvážena pouze o trochu nižší výkupní cenou.

Chcete vědět více o osobním bankrotu, nebo byste rádi zkusili přímo okamžitý výkup nemovitosti? Ozvěte se.