Víte, co je to úrok, úroková míra nebo RPSN? Pojďte to zjistit

28. srpen 2023
5 min

Pokud si půjčujete, žádáte si o hypotéku nebo třeba dlužíte peníze, můžete se setkat s pojmy jako úrok, úroková sazba, úroková míra nebo RPSN. Víte, co tyto pojmy znamenají a jak jsou pro vás důležité? Čtěte.

Co je to úrok?

Úrok je odměna, kterou si účtuje banka, firma nebo jednotlivec (obecně věřitel) za poskytnutí půjčky, úvěru, hypotéky nebo když jim dlužíte. Jde tedy o částku, kterou zaplatíte věřiteli navíc spolu s půjčenou/dlužnou částkou, tzv. jistinou. Obvykle pak vracíte tento úrok v předem dohodnutém termínu a v předem stanovené výší. Ta se nejčastěji udává ve formě úrokové sazby.

Více jsme o dluzích nebo hypotéce psali již ve článcích Zjistěte, jak se zbavit dluhu, Jak získat hypotéku v roce 2024 a Nezvládáte splácet hypotéku? Zjistěte, co s tím.

Co je to úroková sazba, popř. úroková míra?

Úroková sazba (úroková míra) je zpravidla částka určená procenty z dluhu, kterou zaplatíte za půjčení této sumy za určitý čas. Například 7 % p. a. značí, že ročně zaplatíte úrok 7 % z dlužné částky. Pokud jste si například půjčili 500 000 Kč, ročně zaplatíte 35 000 Kč na úrocích. Obecně jde tedy o úrok udávaný v procentech (často právě za určitou dobu).

Z toho důvodu se s hodnotou procent úrokové sazby uvádí často i zkratky p. a. (per annum, za rok) nebo třeba p. s. (per semestre, za půl roku), které určují, za jaké období daný úrok zaplatíte.

Úroková sazba může být také fixní nebo proměnlivá – v průběhu úvěru se tedy hodnota úrokové sazby může měnit, což je obvyklé třeba pro úrokové sazby hypoték.

Úroková sazba dále odkazuje i na rizikovost půjčky. Platí totiž, že čím větší riziko je poskytnutí půjčky pro věřitele, tím vyšší si za ní zpravidla účtuje úrokovou sazbu. Tím totiž kompenzuje rizikovost.

Úrokovou sazbu také dělíme na nominální a reálnou. Nominální úroková sazba je jen procentní úrok tak, jak jsme o tom již psali. Reálná úroková sazba je ale sazba snížená o míru inflace. Tato sazba se používá zejména u spoření, abyste věděli, zda nepřicházíte o úspory.

Minulý rok se například nejvyšší úroková míra spořících účtů pohybovala kolem 6 % p. a., kdežto roční míra inflace byla 15,1 % (růst spotřebních cen). Reálná úroková sazba byla tedy -9,1 %. Vaše úspory na spořícím účtu proto nerostly ani tak rychle, aby vyvážily růst spotřebních cen. Ve své podstatě jste přicházeli o úspory.

Jak se počítá úrok?

Obvykle se úrok, tj. částka, kterou zaplatíte navíc, počítá z jistiny (dlužné částky), úrokové sazby a časového úseku, za který se daný úrok počítá. Pokud třeba máte úrokovou sazbu 7 % p. a., je hodnota časového úseku rovna počtu roků, po které splácíte.

Pro výpočet úroku lze pak použít tento vzorec:

  • Úrok = (jistina × sazba × čas) / 100

Pokud si tedy třeba půjčíte 2 000 000 Kč (jistina) s úrokovou sazbou 7 % p. a. na 30 let váš celkový úrok bude tento:

  • Úrok = (2 000 000 × 7 × 30) / 100 = 4 200 000 Kč

K výpočtu úroku můžete ale také použít nejrůznější online úvěrové kalkulačky. 

Problém tohoto výpočtu je ale to, že nezohledňuje například situace, kdy se výše jistiny postupně snižuje, přičemž úroky se počítají vždy z aktuální výše této jistiny. Tento výpočet také nezohledňuje fakt, že u hypoték se úroková sazba může měnit, protože hypotéky mají úrok s fixací (garantovaný úrok) třeba jen na pět let. Výše zmíněný výpočet je proto pouze orientační.

Co je úrok z prodlení?

Jde o úrok, který musíte zaplatit věřiteli, pokud jste včas neuhradili svůj závazek. Věřitel má na tento úrok právo bez ohledu na důvody prodlení. Jedinou výjimkou je, pokud za prodlení nenesete odpovědnost. Úrok počítá věřitel ode dne splatnosti až ke dni reálné úhrady. Výše tohoto úroku může být domluvená smluvně nebo stanovena právními předpisy.

Co je RPSN?

Ukazatel RPSN vám pomáhá lépe si vybrat výhodnější úvěr nebo hypotéku. Jde o roční procentní sazbu nákladů, tj. částku, kterou za rok navíc zaplatíte poskytovateli úvěru. RPSN ale nezahrnuje jen úrokovou sazbu, ale také různé poplatky a náklady, které jsou spojené s půjčkou. Objevit se tam tedy může poplatek za vyřízení úvěru, za vedení úvěrového účtu apod.

Co je důležitější RPSN, nebo úrok?

S oběma těmito údaji se setkáte u úvěrů nebo hypoték a patří k ukazatelům, podle kterých hodnotíte, u jaké banky si půjčku vybrat. Problém výběru podle výše úroku je ale v tom, že tento údaj nezahrnuje všechny poplatky a náklady spojené s půjčkou. Půjčka s nižším úrokem tedy může být ve finále méně výhodná než třeba půjčka s vyšším úrokem. Proto je výhodnější porovnávat půjčky s pomocí ukazatele RPSN.